Ligging terreinen:

Stationsstraat 9

         Vincent Doensstraat

8380 Lissewege

0478/444 734  tclissewege@gmail.com

 

 

 

 

Secretariaat:

Canadezenstraat 11

8380 Lissewege

050/54 62 06

tclissewege@gmail.com

Clubgegevens
 
Bestuur
 
Historiek
 
Routebeschrijving
 
Privacyverklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 - 2023

 36 jaar tennisgeschiedenis  

Het verhaal van TC Lissewege

 

Het begon allemaal begin de jaren 80.

Dat de tennismicrobe langzaam zijn intrede in Lissewege doet, is te merken aan het geregeld tennis spelen op het grasveld in de tuin van de familie Demaré.

In deze periode is de plaatselijke KWB-afdeling aan het uitkijken om een sportieve activiteit in hun activiteitenkalender op te nemen.

1984

Op voorstel van enkele leden wordt eind juli 1984 een tennistornooi georganiseerd op de terreinen van Polderwind te Zuienkerke.

Door het succes is deze activiteit voor herhaling vatbaar. Intussen groeit het idee om de mogelijkheid te onderzoeken te Lissewege een tennisclub op te richten.

1985

Enkele leden van de plaatselijke KWB vormen een voorlopig bestuur van een nog op te richten tennisclub en organiseren in de zomer van 1985 een tweede tornooi. Ook wordt al contacten gelegd om een gedeelte van het speelplein te mogen gebruiken om een eigen tennisterrein aan te leggen.

1986

Intussen wordt in de zomer van 1986 terug een tornooi ingericht, dit keer op de terreinen van Bloso te Blankenberge.

1987

Na het bekomen van een akkoord over het gebruik van een gedeelte van het parochiaal speelplein wordt in januari 87 een bouwaanvraag voor het aanleggen van 2 terreinen bij de stad Brugge ingediend.

April 87 ontvangen we de goedgekeurde bouwaanvraag.

Op 14 mei 87 wordt de eerste algemene vergadering gehouden, en wordt beslist om aan te sluiten bij de Landelijke Tennis Liga. Intussen wordt het bestuur uitgebreid en wordt Jozef Demaré onze eerste voorzitter.

Dank zij de aankoop door leden en niet-leden van renteloze deelbewijzen, terugbetaalbaar in 5 jaar, kan de droom gerealiseerd worden.

Op 4 juni 87 worden de werken voor het aanleggen van de 2 terreinen aangevat,

  

  op 9 juli 87 zijn deze speelklaar.

 

Het eerste jaar tellen we 102 leden - tal van activiteiten worden georganiseerd.

Eind 87 wordt een aanvraag ingediend om toe te treden tot de Brugse Sportraad alsook wordt van LTL overgeschakeld naar de VTV dit om de leden de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan tornooien georganiseerd door tennisclubs in de omgeving.

 1988

April 88 wordt de tennisclub een vzw.

 1989

Door het succes, in 88 telde de club 202 leden, is de club genoodzaakt in 1989 een derde terrein aan te leggen. Dit wordt terug mogelijk gemaakt door de financiële deelname van de leden.

In de vakantieperiodes worden steeds tennislessen georganiseerd voor onze jeugdspelers.

Niettegenstaande bij de oprichting het doel is een recreatief karakter te geven aan de club, begint stilaan de competitiegeest te kriebelen.

1992

In  het tweede deel van 1992 wordt, dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, de Chalet opgetrokken wat ons wat meer organisatiemogelijkheden biedt.

 

1994

In 1994 wordt beslist om deel te nemen aan de interclubcompetitie in de reeks “Junior Veteranen” nu HE 35,. In de jaren daarop breidt de deelname aan de interclub uit tot  Dames- en jeugdreeksen.

De interclubcompetitie kent enkele kleine successen, geregeld worden we winnaar in één of andere poule en komen zo uit in de gewestelijke eindronde.

 

1996

Intussen krijgen de terreinen in 1996 een grondige opfrisbeurt met als resultaat een rood speelveld met groene omranding.

 

  Tal van activiteiten worden jaarlijks georganiseerd.

2001

In 2001 kennen we een hoogtepunt in de interclubcompetitie, de Jongens 16-3 worden gewestelijk kampioen om vervolgens te Diest kampioen van Vlaanderen te worden in hun reeks.

In 2005 is het de beurt aan onze Dames om gewestelijk kampioen te worden en nemen zij zo deel aan het intergewestelijke kampioenschap. In de ½ finale verliezen onze Dames van TC ESSEN.

 

2002

In 2002 worden de terreinen voorzien van een nieuwe asfaltlaag met een eindlaag bestaande uit gestructureerde polyurethaan.  

2006

In 2006 neemt de huidige voorzitter Jan Pintelon de fakkel over van Jozef Demaré.  

2007

Het clublid Franco Sander behaalt het attest van Minitennisbegeleider VTV

2011

Dit jaar werden de terreinen grondig gerenoveerd en werd een rubberlaag als eindlaag aangebracht. Dit werd pas financieel mogelijk door het bekomen van een investeringssubsidie van de Stad Brugge en de steun van enkele leden, waarvoor nogmaals onze beste dank

   

Intussen worden onze jeugdspelers al jaren professioneel begeleid door erkende VTV-trainers. Dit is mogelijk dank zij de steun van onze sponsors, waarvoor onze beste dank.  

2012

Het clublid Tavernier Kimberley behaalt het attest van clubscheidsrechter

2014

Het clublid Braet Thibauld behaalt het attest van clubscheidsrechter en van Aspirant-Initiator Tennis

2015

Het bestuur beslist om na de paasvakantie te starten met het TV-project "Start to Tennis'.  Een tiental personen nemen deel aan dit project met als resultaat dat de tennisfamilie langzamerhand groeit.

Gedurende het verloop van het zomerseizoen werd vastgesteld dat op enkele delen van het terrein de rubberlaag loskwam en scheuren vertoonde. 

Eind september werd beslist de terreinen te laten herstellen, wat een extra financiële last voor de clubkas betekende.

2016

Na het succes van vorig jaar werd terug een Start to Tennis georganiseerd. 11 personen nemen deel aan dit project.

Het clublid Lingier Sofie behaalt het attest van Aspirant-Initiator Tennis.

2017

Ook dit jaar namen 8 personen deel aan  Start to Tennis.

Intussen worden onze jeugdspelers al jaren professioneel begeleid door erkende VTV-trainers. Dit is mogelijk dank zij de steun van onze sponsors, waarvoor onze beste dank.  

Het is toch prachtig om zien hoe een groep mensen (bestuur en leden) zich jarenlang inzet om onze grote ‘familieclub’ in stand te houden en om zo de jeugd een gezonde invulling van de vrije tijd te bezorgen!

2018

Ook dit jaar werd terug een Start to Tennis georganiseerd.

Het clublid Thongratsikum Patcharin behaalt het attest van Aspitrant-Initiator Tennis, Decordier Caitlin is Trainer in opleiding.

Cardon Guillaume is Clublampioen bij de Heren, Tavernier Kimberley bij de Dames.

Er werd terug deelgenomen aan de interclubcompetitie in de reeks Heren 6 en Dames 7.

2019

Door omstandigheden neemt TC Lissewege dit jaar geen deel aan de interclubcompetitie.

2020 

Door corona kan men, rekening houdend met de corona-maatregeling,  pas vanaf 4 mei in enkel spel terug een balletje slaan, 

vanaf 18 mei is dubbelspel toegelaten.

Vanaf de laatste week van mei werd gestart met tennislessen voor de jeugd en Start to Tennis voor volwassenen.

2021

Vanaf de paasvakantie worden er terug lessen voorzien voor de jeugd.

Dit jaar nemen ook 6 kandidaten deel aan Start to Tennis voor volwassenen.

Ook dit jaar wordt een wintertraining voor de jeugd voorzien.

2022

De terreinen worden grondig gereinigd door fa ROWW uit Bornem. 

Lessen en trainingen worden ook dit jaar voorzien.

De terreinen worden overgedragen aan de Stad Brugge mits er een bruikleenovereenkomst met de tennisclub TCL wordt afgesloten.

Er wordt een bruikleenovereenkomst opgemaakt tussen de krachtbalclub en de tennisclub om een gedeelte van de Chalet te gebruiken.

In de maand december werd, opvraag van TC Duinbergen, een eerste contactvergadering gehouden om een mogelijke samenwerking 

op vlak van training/stages te bespreken.

2023

Een bruikleenovereenkomst van de terreinen wordt afgesloten tussen Stad Brugge en de tennisclub TC Lissewege.

De samenwerking tussen TC Duinbergen en TC Lissewege  wordt geofficialiseerd. 

Herstellingswerken worden uitgevoerd op terrein 1 met financiële steun van Sportdienst Stad Brugge.

Paas- en lentestages en wintertraining, gegeven door officiële trainers van TC Duinbergen, kennen een groot succes.

2024